PWST Kraków, Sceny klasyczne, Wilde, opieka pedagogiczna Dorota Segda